Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Starosta - Schiller Cyril

Velitel - Fabík Stanislav

www.sdhvetrkovice.cz/

SDH pořádá každoročně tradiční Konec masopustu, memoriál Karla Moravce Sportovní       družstvo se zúčastňuje kolem 50 soutěží v hasičském sportu. V roce 2017 oslavil místní SDH 110 let od svého založení. 

 

Hasičská zbrojnice

 

 

Poděkování

 Dálková doprava vody

  

Vážení spoluobčané,

vzhledem k nadcházející topné sezoně bychom rádi touto cestou upozornili majitele komínů na změny, které přináší nařízení vlády ČR č. 91/2010 a které budou platit od 1. 1. 2011. Majitelé komínů jsou nově povinni minimálně jednou za rok nechat zkontrolovat komín odborníkem, tj. osobou s živnostenským oprávněním k provádění kominických prací. O takové kontrole musí být vystavena zpráva, která musí obsahovat následující údaje:         

-  číslo zprávy

-  datum vystavení

-  jméno a příjmení způsobilé osoby (kominíka), příp. název firmy

-  číslo osvědčení odborně způsobilé osoby

-  IČO odborně způsobilé osoby

-  jméno, příjmení a bydliště majitele nemovitosti, u právnických osob název firmy

-  adresa kontrolovaného objektu

-  datum provedení kontroly nebo čištění

-  specifikace spalinové cesty

-  zjištěné nedostatky, které byly odstraněny

-  zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny

-  termín odstranění nedostatků

-  podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Čištění komína u kotle na tuhá paliva a vybírání sazí lze nově provádět svépomocí, ovšem minimálně 2x při sezónním vytápění, 3x při celoročním provozu. Čištění komína u kotle na zemní plyn je povinné 1x ročně a vždy jej provádí kominík! Chraňte své zdraví i svůj majetek pravidelnou údržbou komínů a kouřovodů, neboť jejich špatný stav bývá častou příčinou požárů rodinných domů!                                                         

 

Pavel Kubesa, preventista obce