Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Myslivecké sdružení Dubina

Předseda: Glauder Zdeněk
Myslivecké sdružení Dubina patří mezi nejstarší sdružení v obci. Funguje již od roku 1959, kdy se začala tvořit členská základna. V roce 1962 začal pracovat řádně zvolený výbor MS Dubina, který byl před tímto rokem přípravným výborem budoucího MS. V současné době má sdružení 19 členů a hospodaří na celkové ploše 2.064 ha, z čehož je 1.317 ha polí, 696 ha lesa, 19 ha vodní plochy a 32 ha ostatních ploch. Lovnou zvěří zdejší  honitby jsou jelen lesní, srnec obecný, muflon, daněk skvrnitý, prase divoké a zajíc . MS Dubina se kromě myslivecké činnosti také podílí na kulturním a společenském dění v obci. Pořádá tradiční večery honebního společenstva, dětské dny a hubertské mše. Je pořadatelem významných kynologických soutěží. Členové MS se také ve svém volném čase věnují kynologii, která s mysliveckou činností úzce souvisí.
Na internetových stánkách  www.msdubina.cz,  se můžete dočíst spoustu zajímavostí z historie i současnosti našeho sdružení a podrobnosti z připravovaných akcí.