Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Změny v systému sběru odpadů od 1. 1. 2022

Typ: ostatní
V roce 2022 nás v tzv. odpadovém hospodářství v obci čekají větší či menší změny. Podrobnosti naleznete v detailu zprávy.

1. Co nás čeká od 1. 1. 2022?

Systém sběru a třídění komunálního odpadu dozná změn. Jak jste již byli informováni, v rámci projektu Mikroregionu Moravice na „door to door“ sběr a svoz odpadů dostane každé č. p. 3 nádoby o objemu 240 l na tříděný odpad – papír, plast a bio. Nádoby budou očipovány a evidovány v systému SEPAN. Obec tak bude mít přehled o objemu tříděného odpadu, který lze do budoucna využít jako podklad pro motivační program. „Bytovky“ dostanou taktéž 3 nádoby (pro celou „bytovku“), ale o objemu 1 100 l.

Po posledním svozu plastu a papíru v letošním roce z tzv. hnízd budou nádoby na plast a papír z těchto hnízd staženy a zůstanou zde pouze nádoby na sklo. Zároveň od 1. 1. 2022 skončí sběr PET lahví pod KD. Kontejner pro celoroční sběr bioodpadu pod KD bude i nadále fungovat.

Frekvence svozu:     plast                1x za měsíc

                                   papír                1x za měsíc

                                   bio                   1x za 14 dní v době od 1. 4. do 31. 10.

2. Jak a kde si vyzvednou nové nádoby na tříděný odpad (papir, plast, bio)?

Nejprve vlastník (uživatel) nemovitosti na OÚ podepíše smlouvu o výpůjčce; od 22. 11. kdykoliv v úředních hodinách. S podepsanou smlouvou si pak vyzvednete v areálu ZOD 3 očipované nádoby – od 22. 11. do 20. 12. (včetně), a to vždy v pondělí a ve středu od 14:00 do 16:30.

Nádoby pro „bytovky“ budou pracovníci obce rozvážet ve dnech 28. a 29. 12. Zástupci „bytovek“ musí na OÚ také podepsat smlouvu o výpůjčce; a to do 20. 12.

 

3. Změny ve svozu směsného komunálního odpadu (SKO) v roce 2022.

Od 1. 1. 2022 bude SKO svážen 1x za 14 dní. V průběhu roku 2022 budou očipovány i tyto nádoby na SKO a zavedeny do systému SEPAN. Aby mohla obec objednat potřebný počet čipů, najdete v příloze této zprávy dotazník, který zachytí počet a objem používaných nádob na SKO. V této souvislosti doporučujeme zvážit výměnu starých plechových popelnic za nové plastové. V tomto případě tuto skutečnost už zahrňte do dotazníku. Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte do konce roku 2021 do schránky OÚ. Důležitě upozornění: ten, kdo neodevzdá dotazník, vystavuje se nebezpečí, že mu nebude nádoba (nádoby) na SKO očipována, což ve svém důsledku bude znamenat, že mu nebude SKO odvážen, protože do budoucna budou vyváženy pouze očipované nádoby.

Termíny svozu všech odpadů najdete v předstihu na internetových stránkách obce a budou také součástí Zpravodaje v lednu 2022.


Příloha

Vytvořeno: 2. 11. 2021
Poslední aktualizace: 14. 11. 2021 21:52
Autor: Miroslav Černoch