Větřkovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Text_programu_NFV_Kotlíkové_půjčky 

Lhůta pro podávání žádostí: 11.10.2019 - 31.08.2022

Důležité upozornění: Návratná finanční výpomoc nebude poskytnuta, pokud byly výdaje projektu ke dni uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci příjemcem již plně uhrazeny.

Příloha_č.1_Žádost_o_NFV_včetně_ČP

Příloha_č.2_Aktualizovaný_návrh_Smlouva_NFV 

Příloha_č.3_Finanční_vyúčtování_NFV 

 

Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zodpovídá: Pavla Kyjovská