Navigace

Obsah

První pomoc 

Dýchání-o zachovaném dýchání se zachránce přesvědčuje především podle toho, zda cítí proud vydechovaného vzduchu postiženým na své tváři, přiložené těsně nad ústa postiženého. Zachránce si všímá též přítomnosti dýchacích pohybů hrudníku.

V případě, že zachránce zjistí, že postižený nedýchá, neprodleně provede:

 

Umělé dýchání z plic do plic 
U dospělého 12 dechů/min 
U dětí do 8 let 20 dechů/min 
U novorozenců 30 dechů/min

 

Technika nepřímé srdeční masáže

Stlačujeme zápěstní hranou dlaně prsní kost u dospělých osob o 4-5 cm proti páteři

 

Frekvence nepřímé masáže srdeční: 
U dospělých a dětí s výjimkou novorozenců: 100 stlačení/min 
U novorozenců: 120 stlačení/min

 

Poměr komprese hrudníku ke vzdechům 
U dospělých 15:2 
U dětí 5:1 
U novorozenců 3:1

 

Protišoková opatření

 

Ošetření krvácení

 

Vnitřní krvácení

První pomoc - provádět protišoková opatření, pokročilí šok - autotransfuzní poloha


Zlomeniny

 

Omrzliny

 

Popáleniny

 

Chemická poranění

při požití chemikálie vyvoláváme zvracení jen bezprostředně po požití

 

Otravy

 

Bezvědomí