Navigace

Obsah

Evakuace

Evakuace je způsob ochrany, kterým se zabezpečuje přemístění osob zvířat, technických zařízení a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, kde je zajištěno v prvé řadě náhradní stravování a ubytování pro evakuované obyvatelstvo, ustájení pro zvířata a uskladnění věcí. Dále jsou zajišťována nezbytná opatření pro nouzové přežití.

 

Co dělat, když bude nařízena evakuace

Dodržuj pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.


Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu

Po povoleném návratu zkontroluj stav majetku, zaregistruj případné škody a ztráty.

 

Evakuační zavazadlo

Podle možností, času na přípravu a způsobu přepravy si vezmi přiměřené množství zásob k životu mimo domov:

Vše ulož do batohu či kufru, dětem označ jmenovku (případně i je samotné označ jménem a adresou).