Navigace

Obsah

Povodeň

Pamatuj, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí,  koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od 
tebe při povodních požadovat osobní a věcnou pomoc.

 

Jak se chovat při povodni

Zbytečně neriskuj, jednej v klidu a s rozvahou.


Po povodni

Informuj se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádej finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomoc.