Navigace

Obsah

Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků

V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáku v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.

 

Občan má tyto možnosti:

 

Obecní úřad může:


Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů.

Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některé souvisejících zákonů (veterinární zákon).

 

Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky


Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese:
http://www.svscr.cz/files/pt.html