Navigace

Obsah

Zpět

Aktualizovaný Program na Poskytování NFV na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje "Kotlíkové půjčky"

Text_programu_NFV_Kotlíkové_půjčky 

Lhůta pro podávání žádostí: 11.10.2019 - 31.08.2022

Důležité upozornění: Návratná finanční výpomoc nebude poskytnuta, pokud byly výdaje projektu ke dni uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci příjemcem již plně uhrazeny.

Příloha_č.1_Žádost_o_NFV_včetně_ČP

Příloha_č.2_Aktualizovaný_návrh_Smlouva_NFV 

Příloha_č.3_Finanční_vyúčtování_NFV 

 

Vyvěšeno: 15. 9. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Pavla Kyjovská

Zpět