Navigace

Obsah

 

Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu ve Větřkovicích v 1. patře a není bezbariérová. Prostory a vybavení knihovny prošly na jaře roku 2020 kompletní rekonstrukcí. Knihovna byla také vybavena novým hardwarovým a softwarovým knihovním systémem Tritius, díky kterému je první automatizovanou malou místní knihovnou spadající pod Městskou knihovnu Vítkov. 

Návštěvníkem knihovny může být jakákoliv osoba, bez ohledu na její národnost, rasu, náboženství, pohlaví a sociální status. 

Čtenářem knihovny, který může využívat výpůjčních služeb, se pak stává ten, kdo se v knihovně osobně zaregistruje.

K registraci v knihovně potřebujete:

Podepsáním registrační přihlášky se čtenář seznámil s Knihovním řádem a zavázal se k jeho dodržování.

Čtenářský průkaz čtenář obdrží při další návštěvě knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný a je aktivní 1 rok. Poté je nutno zaplacením registraci znovu obnovit.

Pro zasílání upomínek a rezervací budeme potřebovat vaší e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Tyto kontakty jsou nepovinné, v případě jejich neposkytnutí budeme s vámi komunikovat prostřednictvím České pošty.

Žádné osobní údaje neposkytujeme třetím osobám.

Zpracovateli osobních údajů uživatelů knihovny jsou:

 

Půjčovní lhůta

Pro vypůjčení mimo knihovnu je půjčovní lhůta zpravidla 1 měsíc. Půjčovní lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požáda-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. Výpůjčky nelze prodloužit, pokud jsou již upomínány.

Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší půjčovní lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím půjčovní lhůty.

Pravidla půjčování