Navigace

Obsah

Textová část:

I._Územní_plán_obce Větřkovice (415.03 kB)

II._Odůvodnění_Územního_plánu_obce_Větřkovice (829.46 kB)

 

Grafická_část:

I.2.a_-_Výkres_základního_členění_území (397.22 kB)

I.2.b_-_Hlavní_výkres-Urbanistická_koncepce (1.09 MB)

I.2.c_-_Hlavní_výkres-Koncepce_dopravní_infrastruktury (975.43 kB)

I.2.d_-_Hlavní_výkres-Koncepce_technické_infrastruktury (591.71 kB)

I.2.e_-_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb (515.85 kB)

II.2.a_-_Koordinační_výkres (1.99 MB)

II.2.b_-_Výkres_širších_vztahů (10.73 MB)

II.2.c_-_Výkres_předpokládaných_záborů_ZPF (364.45 kB)