Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zasedání zastupitelstva

Bezbariérový vstup na akci

Zasedání zasupitelstva 14. zasedání Zastupitelstva města Vítkova

Datum konání: 20. 2. 2019 začátek od 15:30

Místo konání: Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7 , 74901 Vítkov

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Vítkov

Zdroj: Město Vítkov

Starosta města Vítkova                                                                                                                                   

Vítkov, 12. února 2019

POZVÁNKA

 

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, svolávám 4. zasedání zastupitelstva města

 

na středu 20. února 2019 v 15:30 hodin

ve velkém sále MěÚ ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7 

 

NÁVRH PROGRAMU:

 

Zahájení jednání, schválení programu jednání

1.

Zpráva o jednáních rady města

2.

Zpráva o plnění usnesení ZM

3.

Vrácení pozemku v průmyslové zóně

4.

Zpráva o činnosti OVS za rok 2018

5.

Zpráva o činnosti OdD a SH za rok 2018

6.

Zpráva o činnosti OVÚPŽP za rok 2018

    7.

Zpráva o činnosti OSČŽÚ za rok 2018

    8.

Regulace používání zábavní pyrotechniky

     9.

Zpráva o činnosti MP Vítkov za rok 2018

10.

Zpráva o plnění veřejnosprávních smluv na odchyt zvířat

11.

Zpráva o činnosti OSV za rok 2018

12.

Zpráva o spolupráci s Agenturou pro soc. začleňování

13.

Poskytnutí dotací na soc. služby 2019

14.

Zpráva o činnosti OK za rok 2018

15.

Dotace na regionální funkce knihoven 2019

16.

DM – vstupné 2019

17.

Zdravé město 2019

18.

Koncepce mezinárodní spolupráce

19.

Odměny členům letopisecké komise za rok 2018

20.

Zpráva o činnosti úseku školství

21.

Vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov

22.

IV. etapa skládky – PD

23.

Opravy a údržba místních komunikací za rok 2018

24.

Souhlas s podanou žádostí – TIC 2019

25.

Rozhledna Františkův dvůr

26.

Souhlas s podáním žádosti – studie odpady, na stůl

27.

Zpráva o místních poplatcích za rok 2018

28.

Zpráva o prodejích nemovitostí ve vlastnictví města 2018

29.

Zpráva o pronájmech nemovitostí ve vlastnictví města 2018

30.

Zpráva o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2018

31.

Dotace města na I. pol. 2019

32.

Majetkoprávní záležitosti

33.

Nabytí majetku

34.

Věcná břemena

35.

Zpráva o postupu prací lokalita Těchanovická ul.

36.

Zásady prodeje a pronájmu nemovitých věcí v majetku města

37.

Pojištění odpovědnosti za škodu školských zařízení

38.

Žádost MS o příspěvek na výlet do Dinoparku

39.

Žádost SVČ o příspěvek na 60. výročí vzniku SVČ

40.

Žádost ZŠG o navýšení příspěvku na opravy

41.

Žádost ŘKC o poskytnutí dotace

42.

Rozpočtové opatření č. 2/2019

43.

Návrh rozpočtu FZ na r. 2019 a plnění rozpočtu za r. 2018

44.

Vyhodnocení veřejných schůzí v místních částech

45.

Akční plán města Vítkova na léta 2019 – 2022

46.

Zpráva o činnosti osadních výborů v roce 2018

47.

Organizační a různé

 

Ing. Pavel Smolka

Starosta


Vytvořeno: 29. 1. 2019
Poslední aktualizace: 18. 2. 2019 11:04