Větřkovice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Program na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky"

Text_Programu_NFV_Kotlíkové_půjčky

Lhůta pro podávání žádostí:   11.10. 2019 – 30. 4. 2021

Důležité upozornění: Návratná finanční výpomoc nebude poskytnuta, pokud byly výdaje projektu ke dni uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci příjemcem již plně uhrazeny.

Příloha_č.1-Žádost_o_NVF_včetně_ČP

Příloha_č.2-Návrh_smlouvy_NVF

Příloha_č.3-Finanční vyúčtování_NFV,

 

 

 

Datum sejmutí: 30. 4. 2021 Zodpovídá: Pavla Kyjovská