Navigace

Obsah

Projekty_spolufinancované_prostřednictvím_MAS_Opavsko

Projekty_spolufinancované_z_programů_MMR

Projekty_spolufinancované_z_rozpočtu_MsK

Projekty_spolufinancované_z_programu_IROP

Předcházení_vzniku_odpadů_na_Opavsku

Úprava_veřejných_prostranství_a_Výsadba_aleje

Sdílená dobrodružství a výzvy na polsko-české hranici

Sportovní areál s víceúčelovým hřištěm v obci Větřkovice

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci Větřkovice