Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Územní plán obce Větřkovice

Územní plán obce Větřkovice byl vydán formou opatření obecné povahy zastupitelstvem obce Větřkovice na jeho  XVII. zasedání konaném dne 23. ledna 2017 usnesením č. 2/XVII. Opatření obecné povahy č. 01/2017 nabylo účinnosti dne 9.2.2017.

Opatření_obecné_povahy_1/2017

 

Textová část

ÚP Větřkovice - Výrok

ÚP Větřkovice - Odůvodnění

 

Grafická část

I.2.a - Výkres základního členění území

I.2.b - Hlavní výkres - Urbanistická koncepce

I.2.c - Hlavní výkres - Koncepce dopravní infrastruktury

I.2.d - Hlavní výkres - Koncepce technické infrastruktury

I.2.e - Výkres veřejně prospěšných staveb

 

II.2.a - Koordinační výkres

II.2.b - Výkres širších vztahů

II.2.c - Výkres předpokládaných zaborů ZPF